ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΑΙ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΩΡΙΔΑΣ