ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΛΑΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τ.Κ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαλανδρίνο 26/3/2019
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ Αριθ. πρωτ. 3
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Πρόεδρος του Τ.Σ. της Τ.Κ. Μαλανδρίνου

σας καλεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 του Ν. 3852/2010 σε δημόσια Γενική Συνέλευση, που θα λάβει χώρα στο κατάστημα Αλέξανδρου Παπαλεξίου, την Κυριακή 7/4/2019 & ώρα 12:00 π.μ. με θέμα :

«Ενημέρωση & συζήτηση για χρονίζοντα προβλήματα
της Τ.Κ. Μαλανδρίνου»

Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου

Μανιτάρας Θεοχάρης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Δήμαρχο Δωρίδος κ. Γ.Καπεντζώνη
Αντιδήμαρχο Δ.Ε. Λιδωρικίου κ. Δ. Παπακωνσταντίνου
Μέλη Τ.Σ. Τ.Κ. Μαλανδρίνου
Κατοίκους, Δημότες & Ετεροδημότες Τ.Κ. Μαλανδρίνου