ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΓΡΑΒΙΑΣ