ΜΙΑ ΠΑΛΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΡΕΛΛΟΥ