ΛΑΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ-ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ