ΚΙΝΗΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΟ Κ.Υ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ 1 ΕΩΣ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019