Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ.

Το νέο Τοπικό Συμβούλιο αναλαμβάνει καθήκοντα την 1 Σεπτεμβρίου 2019.
Στο Τοπικό Συμβούλιο της Τ.Κ Μαλανδρίνου εξελέγησαν:
Θεοχάρης Μανιτάρας επανεξελέγη Πρόεδρος
Γιώργος Παν.Αλεξόπουλος
Αθανάσιος Ρήγας
Αθανάσιος Χαρ. Τσιώτας
Βιολέττα Αλεξ. Παναγιωτοπούλου