ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ -ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ


«Πρόληψη και προαγωγή της ψυχικής υγείας στην κοινότητα»
Άμφισσα, 4/10/20190 – Δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης με στόχο την ανάπτυξη ενός υγιούς ψυχισμού στον γενικό πληθυσμό προγραμματίζει η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος (Ε.Κ.Ψ. & Ψ.Υ. Π. Σακελλαρόπουλος) νομού Φωκίδας στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας (10/10) που φέτος αφιερώνεται στην προαγωγή της ψυχικής υγείας και την πρόληψη της αυτοκτονικότητας σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ). Εστιάζοντας όχι απλά στην καταπολέμηση των παραγόντων κινδύνου, αλλά κυρίως στην ενίσχυση της ψυχικής υγείας τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο δημόσιας υγείας, μέσω της ανάπτυξης των ατομικών δεξιοτήτων, της ενδυνάμωσης των ατομικών ικανοτήτων αντιμετώπισης των στρεσογόνων γεγονότων της ζωής, καθώς και μέσω της κατάλληλης ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των φορέων της κοινότητας που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την ψυχική υγεία.
Το μήνυμα της φετινής εκστρατείας ενημέρωσης της Ε.Κ.Ψ. &Ψ.Υ. Π. Σακελλαρόπουλος στο νομό Φωκίδας «Βρες τη δική σου Ασπίδα Προστασίας» παρακινεί να ανακαλύψουμε και να καλλιεργήσουμε ο καθένας από εμάς τους δικούς του προστατευτικούς παράγοντες απέναντι στις δυσκολίες της ζωής. Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε τις εσωτερικές μας δυνάμεις, το οικογενειακό και φιλικό κύκλο, τα κοινωνικά δίκτυα καθώς και τα περιβαλλοντικά ερεθίσματα, ώστε να θωρακίσουμε τους εαυτούς μας απέναντι στις δύσκολες συνθήκες. Υλοποιώντας συστηματικές δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης στις κοινότητες του νομού Φωκίδας επιδιώκουμε την ανάπτυξη ενός υγιούς ψυχισμού στο σύνολο του πληθυσμού του τόπου μας.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας ν. Φωκίδας της Ε.Κ.Ψ. & Ψ.Υ. Π. Σακελλαρόπουλος με την συνεργασία του Δήμου Δωρίδας και του Πολιτιστικού Συλλόγου Λιδωρικίου διοργανώνουν δράση την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019 στις 18:00 στην αίθουσα Δημαρχείου Λιδωρικίου με θέμα «Πρόληψη και προαγωγή της ψυχικής υγείας στην κοινότητα».
Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της πράξης “Παροχή Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην Κοινότητα (Νομού Φωκίδας)”, του Ε.Π. “ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΛΑΔΑ”, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 10 “Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας – ΕΚΤ” και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), Κωδικός Πρόσκλησης: 51, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3303, ΟΠΣ – MIS 5038236 και αφορά πιο συγκεκριμένα το υποέργο 1 Ολοκληρωμένη Κοινοτική Θεραπεία και το υποέργο 2 Ανάπτυξη Παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών στο πλαίσιο ενίσχυσης της λειτουργίας της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας ν. Φωκίδας.
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε: 2265022600 (Ε.Κ.Ψ&Ψ.Υ.) ή στείλτε e-mail: grammateiaekpsfok@gmail.com Πληροφορίες για την Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας δείτε εδώ