ΕΝΩΣΗ ΔΩΡΙΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (ΕΔΕΠ) ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΔΕΠ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2019

ΕΝΩΣΗ ΔΩΡΙΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (ΕΔΕΠ)

ΗΜΕΡΙΔΑ
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΔΕΠ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2019
ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΩΡΙΕΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟ 1821
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΔΩΡΙΔΑΣ

Δευτέρα , 18 Φεβρουαρίου 2019
Έδρα Δωρικής Αδελφότητας (Ιέρωνος 6 και Τιμοθέου, Παγκράτι

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
17:30΄- 18:00΄ Προσέλευση & Εγγραφή Συνέδρων & Προσκεκλημένων

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
18:00΄ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΔΕΠ , ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2019 , ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
18:15΄ – 19.45΄ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΔΕΠ , ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2019 , ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ :
ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
Συντονιστής: Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος της ΕΔΕΠ .

18.15΄ – 18.35΄I. «Πρόταση εκπόνησης επιστημονικού έργου: Η συμβολή των Δωριέων στην υπόθεση της επαναστάσεως του 1821»
 Ζαμπία Αγριμάκη, Ιστορικός, Δρ. Νεοελληνικής Φιλολογίας
18.35΄ – 18.50΄II. «Πρόταση–Πρότυπο ολοκληρωμένης ανάπτυξης πρωτογενούς τομέα Δωρίδας»
 Σίδερης Θεοχαρόπουλος, Γεωπόνος Ερευνητής, Διευθυντής Ινστιτούτου Εδαφοϋδατίνων Πόρων .
18.50΄- 19.05΄III. Ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της ορεινής Δωρίδας
 Μιλτιάδης Κατσαρός . Επίκουρος Καθηγητής , Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αθηνών
19,05-19,15 IV. Το ΔΩΡΙΚΟ ΤΡΙΠΟΛΟ –«Δημιουργία Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (ΚΟΙΝΣΕΠ) στη Δωρίδα με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη»
Γιώργος Παπαθανασίου , Πρόεδρος Εταιρίας Συμβούλων ΠΑΜΑΚ ΑΕ, Γενικός Γραμματέας Ε..Δ.ΕΠ
Επιστημονικές Παρεμβάσεις
« 19,15-19,25 Η αναγκαιότητα σύστασης Επιστημονικών Ομάδων στα πλαίσια της ΕΔΕΠ»
 Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος, Πρόεδρος ΕΔΕΠ
19,25-19,35 «Η συμβολή της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας»
 Δημήτρης Γεωργακόπουλος , Αρχιτέκτονας, Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΚΟΙΝΣΕΠ «ΙΑΝΝΟΥΣ- ΜΕ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΟΔΗΓΟ»
19,35-19,45 Ο ρόλος του εθελοντισμού στην ανάπτυξη της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής»
 Μαρία Τερλιξίδου , Σύμβουλος Εκπαίδευσης Ενηλίκων και της Δια Βίου Μάθησης , Μέλος της ΚΟΙΝΣΕΠ «ΙΑΝΝΟΥΣ- ΜΕ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΟΔΗΓΟ»
19,45-20,00 Υποβολή ερωτήσεων – Προτάσεις των παρευρισκομένων
Λήξη της Ημερίδας – Εγγραφή Νέων Μελών