ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ