ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΤΕΟ

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΤΕΟ

Αριθμός Τηλεφώνου

Αριθμός Fax

E-mail

Διευθυντής

2265352312

2265352320

d.metaforon@fokida.gr

Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας

2265352309, 310

2265352320

d.metaforon@fokida.gr

Τεχνικό Τμήμα

2265352311, 316

2265352320

d.metaforon@fokida.gr

Τμήμα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης

2265352306, 307

2265352320

d.metaforon@fokida.gr

Τμήμα ΚΤΕΟ

2265352700, 705, 707, 708

2265352716

t.kteo@fokida.gr

Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης

(Τηλεφωνικό Κέντρο)

2265352300

2265352320

d.metaforon@fokida.gr