8 Οκτωβρίου 2019

ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ -ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

«Πρόληψη και προαγωγή της ψυχικής υγείας στην κοινότητα» Άμφισσα, 4/10/20190 – Δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και...

19 Σεπτεμβρίου 2019

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ¨αρχή….ΖΩ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Γραφείο Περιφερειάρχη Λαμία, 19 Σεπτεμβρίου 2019 Παράταση για την υποβολή αιτήσεων στη δράση...