22 Δεκεμβρίου 2020

ΤΟΥΜΠΑΝΑ ΣΤΟΝ ΑΒΟΡΟ

Σας ενημερώνουμε ότι κυκλοφορεί το πρώτο βιβλίο του Λυκείου των Ελληνίδων Φωκίδας με τίτλο «ΤΟΥΜΠΑΝΑ...

10 Ιουλίου 2020

Περί Νεοελληνικής Χορευτικής Χορολογικές προσεγγίσεις

Περί Νεολληνικής Χορευτικής

10 Ιουλίου 2020

Αθάνατο ‘21 Οδυσσέας Ανδρούτσος, Αθανάσιος Διάκος, Γεώργιος Καραϊσκάκης ,Γιάννης Μακρυγιάννης ( Εκδ.Biblionet, 2017)

Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα αφιέρωμα μνήμης στον Οδυσσέα Ανδρούτσο, στον Αθανάσιο Διάκο, Γεώργιο Καραϊσκάκη...

10 Ιουλίου 2020

Αναθέσμιση τώρα – Δημοκρατία της Κοινότητας (Αθήνα 2011 επανέκδοση 2017, Εκδ. Νεών Τεχνολογιών)

Τακείμεναπουακολουθούνστοπόνημααυτόπροέρχονταιαπόκατάκαιρούςεπιστημονικέςσυναντήσειςμεειδικόενδιαφέρονπολιτικήςκαιφιλοσοφικήςφύσηςθέ-ματα, σχετιζόμενα με τους θεσμούς, αλλά και από την μέχρι τούδε ενασχόλησή μας με τα...

10 Ιουλίου 2020

Πολιτικής Εγκώμιον (Εκδ. ΗΡΟΔΟΤΟΣ, 2019)

Το πρόβλημα στην πολιτική σκηνή σήμερα στην Ελλάδα, αλλά και σε όλες τις χώρες και...