ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ