ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 1900 ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ-ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΠΑΝΑΓΑΚΗ-ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ


Εικονιζόμενοι:
Από αριστερά ο Γεώργιος Ευστ. Καραχάλιος ( Ο Αμερικάνος).
Στο μέσον ο Ευστάθιος Θεοδ.Καραχάλιος (Ο Τρίκαλας).
Δεξιά Ο Ηλίας Δημ.Καραχάλιος (Ζερβολιάς).

Αρχείο Ευθυμίας Παναγλακη-Καραχάλιου και την ευχαριστούμε.