ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ.

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Πολιτιστικής Κίνησης Μαλανδρίνου “Ο ΦΥΣΚΟΣ” που προήλθε από την Γενική Συνέλευση της 18 Αυγούστου έχει ως εξής:

Αργυρόπουλος Νικόλαος Πρόεδρος
Μπάκας Παναγιώτης Αντιπρόεδρος
Κατσιάνης Χρήστος Γραμματέας
Δρόσου-Τσιώτα Ντίνα Οικονομικός Υπεύθυνος
Κατράπα Μαρία Μέλος
Παναγιωτόπουλος Ευθ.Παναγιώτης Μέλος
Παναγιωτοπούλου Παν.Ιωάννα Μέλος