ΤΟ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟ ………ΑΝΩΘΕΝ

Το Μαλανδρίνο από ψηλά.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA