ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μανιτάρας Θεοχάρης Πρόεδρος

Αλεξόπουλος Γεώργιος

Ρήγας Αθανάσιος

Τσίωτας Αθανάσιος

Παναγιωτοπούλου Βιολέττα