Τοπικό Συμβούλιο

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Θεοχάρης Μανιτάρας Πρόεδρος
Αλέκος Ρήγας Αντιπρόεδρος
Ευθύμιος Τριανταφύλλου Τοπικός Σύμβουλος