Λαογραφικό Μουσείο Μαλανδρίνου

Πληροφορίες
Το Λαογραφικό Μουσείο Μαλανδρίνου είναι το πρώτο που συστάθηκε ως νομικό πρόσωπο στην ευρύτερη περιοχή. Στεγάζεται στην πλατεία του Μαλανδρίνου, ακριβώς πάνω από το Κοινοτικό Κατάστημα. Σήμερα υπάγεται διοικητικά στον Δήμο Δωρίδας στον Οργανισμό Παιδείας και Πολιτισμού μαζί με όλα τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου με διοικητικό Συμβούλιο που ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Υπάρχει Συμβουλευτική Επιτροπή ,γνωμοδοτικού χαρακτήρα, για την λειτουργία του.
Διαθέτει πάνω από 100 εκθέματα, τα οποία ταξινομούνται σε 7 συλλογές:
* Ενδυμασία
* Υφαντά
* Αγροτικά
* Κτηνοτροφικά
* Επαγγελματικά είδη
* Είδη οικοτεχνίας
* Είδη οικιακής χρήσης
Το μουσείο διατηρεί βιβλίο με όλα τα εκθέματα, το “Γενικό Μητρώο Αντικειμένων”, καθώς και βιβλίο για κάθε συλλογή ξεχωριστά.Επιπλέον, το μουσείο διαθέτει πληθώρα φωτογραφιών με ποικίλο λαογραφικό ενδιαφέρον
Εκθέματα

Φωτογραφικό υλικό – Έχει ψηφιοποιηθεί από την Πολιτιστική Κίνηση Μαλανδρίνου “Ο Φύσκος”. Θα αναρτηθούν σύντομα οι φωτογραφίες με όλα τα εκθέματα