Τεχνικό Πρόγραμμά Μαλανρίνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

 

ΘΕΜΑ   Τεχνικό Πρόγραμμα Μαλανδρίνου 2013

 

    Ο Πρόεδρος της Τ.Κ.Μαλανρίνου έθεσε υπόψη του Τοπικού Συμβουλίου το αριθ.848/23-01-2013 έγγραφο του Δήμου Δωρίδας περί κατάρτισης προγράμματος εκτελεστέων έργων στην τοπική μας κοινότητα.

Κατόπιν ο Πρόεδρος είπε στο Συμβούλιο ότι για την κατάρτιση του τεχνικού μας προγράμματος θα πρέπει να προβούμε στον υπολογισμό των εσόδων της Τοπικής Κοινότητας που αφορούν την εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας μας καθώς και να προσδιορίσουμε της ανάγκες της για την βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται από το Δήμο στο πλαίσιο των ανταποδοτικών εσόδων.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

 

                 Εισηγείται ομόφωνα

 

Στην Τοπική Κοινότητα Μαλανδρίνου πέραν της διάθεσης εσόδων από ΣΑΤΑ και όπως αυτή κατανέμεται σύμφωνα το αριθ. 848/23-01-2013 έγγραφο του Δήμου Δωρίδας θα πρέπει να αποδοθούν και τα παρακάτω έσοδα:

  1. Ποσό 5.200,00 € που αφορά έσοδα από μισθώματα ακινήτων (πάγιο   Λατομείου, Δημοτικό κατάστημα, μισθώματα άγονου βοσκοτόπου).

  2. Ποσό 10.850,00 €  που αφορά αναλογικά μισθώματα λατομείου έτους 2012.

  3. Ποσό 15.000,00 € ήτοι μέρος των ανταποδοτικών εσόδων της Τ.Κ. από τέλη ύδρευσης (ο Δήμος εισπράττει 60.000,00 € ετησίως) που θα πρέπει να διατεθεί για την βελτίωση ύδρευσης της Κοινότητάς μας και προς αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων.

  4. Ποσό 5.000,00 € από τέλη καθαριότητας & Νεκροταφείων.

 

  Κατόπιν των ανωτέρω καταρτίζουμε το τεχνικό πρόγραμμα εκτελεστέων έργων της Τοπικής Κοινότητας Μαλανδρίνου για το έτος 2013 ως κατωτέρω:

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ

  8.600,00 €

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ

  9.000,00 €

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ

15.000,00 €

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

  8.000,00 €

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ

  5.000,00 €

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

  4.000,00 €

Επιπροσθέτως επισημαίνουμε ότι η κατανομή της ΣΑΤΑ για το έτος 2013 από το Δήμο Δωρίδος με πληθυσμιακά κριτήρια και λαμβάνοντας υπόψη την απογραφή πληθυσμού του έτους 2001 αδικεί κατάφορα την κοινότητά μας αφού με την τελευταία απογραφή ΦΕΚ 3645/Β/28-12-12  η κοινότητά μας από 393 κατοίκους ανέρχεται πλέον στους 681.

 

ΘΕΜΑ: Ετοιμότητα και Μέτρα για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών στην Τ.Κ.Μαλανδρίνου

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 5/2013

   Ο Πρόεδρος της Τ.Κ.Μαλανρίνου με αφορμή την πυρκαγιά που ξέσπασε στην Τ.Κ.Μαλανδρίνου τον Μάιο, πρότεινε ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα από τον Δήμο για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, που κάθε χρόνο έχουμε στο χωριό μας.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

 

Εισηγείται ομόφωνα

 

  • Ζητάμε το όχημα του Δήμου «ΚΗΥ 7910» μάρκας MAZDA Pick-Up(4X4) με το πυροσβεστικό εξοπλισμό και με υπάλληλο/οδηγό να βρίσκεται στην Τ.Κ.Μαλανδρίνου

  • Ζητάμε, άμεσα το μηχάνημα έργου «γκρέιντερ» του Δήμου για καθαρισμό των Αγροτικών δρόμων έτσι ώστε να έχουν πρόσβαση τα Πυροσβεστικά οχήματα.

  • Ζητάμε από την Αντιπεριφερειάρχη κα Γιώτα Γαζή να καθαριστουν τα χόρτα και οι δρόμοι που ανήκουν στην Περιφέρεια.

ΘΕΜΑ Τεχνικό πρόγραμμα Τ.Κ. Μαλανδρίνου 2014

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 12/2013

Ο Πρόεδρος  για το Τεχνικό πρόγραμμα της Τ.Κ.Μαλανδρίνου για το 2014 πρότεινε να μοιραστούν τα ποσά ως εξής:

Από ανταποδοτικά

15.000 €

Βελτίωση ύδρευσης

Από ΣΑΤΑ

14.280 €

Αναπλάσεις Δημοτικών χώρων

Από Τακτικά έσοδα, μισθώματα Λατομείου και ακίνητη περιουσία

15.000 €

Βελτίωση Δημοτικής Οδοποιίας

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

 

Εισηγείται ομόφωνα

 

Για το Τεχνικό πρόγραμμα Τ.Κ. Μαλανδρίνου 2014, τα ποσά να μοιραστούν όπως στον παραπάνω πίνακα.

ΘΕΜΑ: Παραχώρηση τμήματος Δημοτικού Σχολείου στην Αρχαιολογική Υπηρεσία για διαμόρφωση χώρου έκθεσης και αποθήκευσης υλικού.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 14/2013

Σε συνάντησή μου με την Αρχαιολόγο και ύστερα από σχετικό αίτημα που είχε διατυπωθεί κατά την Αρχαιολογική συνάντηση, που έλαβε χώρα στην Τ.Κ.Μαλανδρίνου τον Αύγουστο του 2012, θα πρέπει να υποβάλουμε εκ νέου αίτημα στην Ι΄εφορεία προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων, για την δημιουργία χώρου έκθεσης εποπτικού υλικού καθώς και αποθήκευσης Αρχαιολογικών ευρημάτων της Τοπικής μας Κοινότητας. Για το λόγο αυτό προτείνεται η παραχώρηση κατάλληλου χώρου τμήματος του Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ.Μαλανδρίνου το οποίο δεν λειτουργεί.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

 

Εισηγείται ομόφωνα

 

  1. Αιτούμαστε, στην Τ.Κ.Μαλανδρίνου, την δημιουργία και λειτουργία έκθεσης εποπτικού υλικού και χώρου αποθήκευσης Αρχαιολογικών ευρημάτων της Τοπικής μας Κοινότητας.

  2. Εισηγούμαστε την παραχώρηση της χρήσης δύο αιθουσών του Δημοτικού σχολείου της Τ.Κ.Μαλανδρίνου, προκειμένου να λειτουργήσει ως χώρος έκθεσης εποπτικού υλικού και αποθήκευσης Αρχαιολογικών ευρημάτων της Κοινότητάς μας.