Τα σόγια- Παναγιωτοπουλέικο & Καραχαλέικο του Μαλανδρίνου. Εκεί στις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα άρχισαν να καταφθάνουν………………..

Η ύλη που περιλαμβάνεται σε αυτό το βιβλίο έχει μαζευτεί σε χρόνο δεκαετιών περίπου (1980-1990), ρωτώντας και σημειώνοντας συνεχώς, ή διορθώνοντας κάποιες καταχωρήσεις, λόγω νεωτέρων πληροφοριών.
Οι πληροφορίες που έπαιρνα ήταν ευκαιριακές και πολλές φορές αμφιλεγόμενες από συγχωριανούς που τύχαινε να συναντήσω. Μέσα σε μια τέτοια μεγάλη χρονική περίοδο φυσικό είναι ρήματα «έχουν» και «είναι» που θα διαβάσουμε να έχουν γίνει «είχαν» και «ήταν» αντίστοιχα. Γι’ αυτό ας μην μας μπερδεύει ο χρόνος που γράφονται κάποια πράγματα.
Δύο μεγάλα σόγια, που αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία στο χωριό μας, το Μαλανδρίνο, είναι το αντικείμενο της έρευνας μου.
Το Παναγιωτοπουλέικο και το Καραχαλέικο.
Το Παναγιωτοπουλέικο είναι το σόι μου, το σόι της γενιάς μου, το δε Καραχαλέικο είναι το άλλο μου το σόι., εξ αγχιστείας. Η απόφαση να γίνουν βιβλίο οι πληροφορίες μου γι’ αυτά τα δύο σόγια πάρθηκε το 2016, αλλά με ύλη που είχα συγκεντρώσει έως το 2012.
Το ψάξιμο για τους προγόνους μου προήλθε από προσωπική δυνατή παρόρμηση να μάθω για τους καιρούς και τους ανθρώπους που πέρασαν από τον τόπο αυτόν που ζούμε σήμερα. Πιστεύω πως ο καθένας άμα ξέρει από πού έρχεται, ίσως να ορίσει και που πάει.
Το διάβασμα αυτού του βιβλίου προσφέρεται πρωταρχικά στους Μαλανδρινιώτες συγχωριανούς μας που ανήκουν στα δύο σόγια και που έχουν έστω και μικρό ενδιαφέρον να μάθουν για αυτά, ενώ είναι μάλλον ανιαρό σε κάποιον ουδέτερο, διότι θα διαβάζει συνέχεια ονόματα σαν σε τηλεφωνικό Κατάλογο
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δ. ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ –ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ