Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δωρίδας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού,
Διοικητικής Μέριμνας και
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι
Ταχ. Κώδικας: 330 53
Πληροφορίες: Χ. Μπάκας
Τηλέφωνο: 22660 22066
FAX: 22660 22393

Λιδωρίκι, 1 Δεκεμβρίου 2016

Αριθ. Πρωτ.: 13369

ΠΡΟΣ:
Αποδέκτες
(όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
(όπως ο πίνακας προς κοινοποίηση)
E-mail: hmpakas@0759.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι στις 5 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Γνωμοδότηση επί των προτάσεων μεταβολών σχολικών μονάδων των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας στην περιοχή του Δήμου Δωρίδος για το σχολικό έτος 2017-2018. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
2. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας κατασκευής του έργου με τίτλο: «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Δ.Ε. Βαρδουσίων» και αριθ. μελέτης 03/2014. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
3. Ορισμός μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου που θα αναπληρώνει το Δήμαρχο στην Επιτροπή χορήγησης βεβαιώσεων για παραγωγικές άδειες λαϊκών αγορών. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
4. Συμμετοχή του Δήμου Δωρίδος στην εγκεκριμένη πράξη «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΚΔΒΜ) – ΝΕΑ ΦΑΣΗ». (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
5. Επί αιτήσεως της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας για την δωρεάν παραχώρηση αίθουσας στην Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Νομού Φωκίδας (κλιμάκιο Ερατεινής). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
6. Παραχώρηση χρήσης δημοτικού δρόμου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στον οικισμό Αγίου Σπυρίδωνα Τ.Κ. Καλλιθέας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
7. Λύση του υφιστάμενου συμβολαίου μίσθωσης εγκατάστασης κεραίας κινητής τηλεφωνίας στη θέση Πυργάκης στην Τοπική Κοινότητα Συκέας με την εταιρεία VODAFONE και σύναψη νέου συμβολαίου με την εταιρεία VICTUSNETWORKS Α.Ε με εννεαετή (9ετή) διάρκεια. Εξουσιοδοτήσεις στον Δήμαρχο. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
8. Λύση του υφιστάμενου συμβολαίου μίσθωσης εγκατάστασης κεραίας κινητής τηλεφωνίας στη θέση Άγιος Παντελεήμονας στην Τοπική Κοινότητα Δάφνου με την εταιρεία VODAFONE και σύναψη νέου συμβολαίου με την εταιρεία VICTUSNETWORKS Α.Ε με εννεαετή (9ετή) διάρκεια. Εξουσιοδοτήσεις στον Δήμαρχο. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
9. Αποδοχή δωρεάς προτομής Γεωργίου Τσάκα διατελέσαντος Γυμνασιάρχη στην Κοινότητα Ευπαλίου και έγκριση τοποθέτησής της σε δημοτικό χώρο Τ.Κ. Ευπαλίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
10. Διαπιστωτική Πράξη 11ης Σεπτεμβρίου 2016 για είσοδο ανεπιτήρητων και αδέσποτων βοοειδών στην Τοπική Κοινότητα Φιλοθέης. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φλετούρης Κωνσταντίνος)
11. Συγκρότηση επιτροπών εισαγωγής ζώων στις δημοτικές βοσκές και ελέγχου αυθαίρετης βόσκησης (άρθρου 4 Ν.Δ. 318/1969) για το έτος 2017. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φλετούρης Κωνσταντίνος)
12. Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
13. Συνδρομές σε βάσεις πληροφοριών. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
14. Συγκρότηση διαπαραταξιακών Επιτροπών για τη τροποποίηση των Κανονισμών Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης, Καθαριότητας και Νεκροταφείων. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
15. Έγκριση ιδιαίτερου δηλωτικού σήματος του Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Καπεντζώνης Γεώργιος)
16. Έγκριση άδειας απουσίας Αντιδημάρχου Κωνσταντίνου Αντωνόπουλου. (Εισηγητής Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ