ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας ενδιαφέρεται να προσλάβει:1. Εναν (1) Ψυχολόγο για την κάλυψη των αναγκών της Κινητής Μονάδας ψυχικής Υγείας Ν.Φωκίδας,2. Εναν (1) Ψυχολόγο για το Κέντρο Ημέρας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες με ψυχικέςδιαταραχές (επιθυμητές οι γνώσεις και η εξοικείωση με τον θεραπευτικό σχεδιασμό, τηνπαρέμβαση σε παιδιά και εφήβους ΑΜΕΑ, καθώς και σχετική εμπειρία στις ΔιάχυτεςΑναπτυξιακές Διαταραχές και τη συμβουλευτική γονέων),3. Εναν (1) Παιδοψυχίατρο για την κάλυψη των αναγκών τόσο της Κινητής Μονάδας ψυχικήςΥγείας Ν. Φωκίδας, όσο και του Κέντρου Ημέρας Ν. Φωκίδας.Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά από 13/10/2016 έως 20/10/2016,στα γραφεία του φορέα επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 13, 33100 Αμφισσα, τηλέφωνο22650-22924 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση ekpsfoki @ otenet . gr ή ταχυδρομικώς με τηνένδειξη δικαιολογητικά για τη θέση ψυχολόγου ή παιδοψυχίατρου.Ως απαιτούμενα δικαιολογητικά ορίζονται τα εξής : αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, πτυχίο/α(με αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ), άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Ως πρόσθετα επιθυμητάπροσόντα ορίζονται α) Εργασία σε δομές κοινωνικής ψυχιατρικής και μονάδες ψυχοκοινωνικήςαποκατάστασης, β) Γνώση ξένης γλώσσας, γ) Γνώση χειρισμού Η/Υ, δ) Δίπλωμα οδήγησης.Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΨ&ΨΥ