ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ ΓΙΑ ΛΑΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 20/08/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαλανδρίνο 17/8/2016
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ Αριθ. πρωτ. 11
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ο Πρόεδρος Τ.Σ. της Τ.Κ. Μαλανδρίνου

Σας καλεί, κατόπιν του αριθ. 2 πρακτικού συνεδρίασης του Τ.Σ. της Τ.Κ. Μαλανδρίνου, σε δημόσια Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα στην κοινοτική πλατεία, το Σάββατο 20/8/2016 & ώρα 19:30 μ.μ. με θέματα:

1. Συζήτηση επί θεμάτων που αφορούν την Τ.Κ. Μαλανδρίνου
2. Παρουσίαση & συζήτηση επί της πρότασης Αναπτυξιακής Πρωτοβουλίας Μαλανδρίνου

Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου

Μανιτάρας Θεοχάρης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Δήμαρχο Δωρίδος κ. Γ.Καπεντζώνη
Αντιδήμαρχο Δ.Ε. Λιδωρικίου κ. Κ. Υφαντή
Μέλη Τ.Σ. Τ.Κ. Μαλανδρίνου
Πρόεδρο & Μέλη Π.Κ.Μαλανδρίνου
κ.Σίδερη Θεοχαρόπουλο με την παράκληση για ενημέρωση
των μελών της Πρωτοβουλίας Δημοτών Μαλανδρίνου
Κατοίκους, Δημότες & Ετεροδημότες Τ.Κ. Μαλανδρίνου