ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Γενική Συνέλευση Δωρικής Αδελφότητας 6ης Δεκεμβρίου 2015

ΔΩΡΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ – Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση Προέδρων