Προς έγκριση το Τεχνικό Πρόγραμμα στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας : Τα σημαντικότερα έργα που θα εκτελεστούν το 2015 στη Δωρίδα.

Ένα από τα πιο κορυφαία ζητήματα για το Δήμο Δωρίδας, η έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος, πρόκειται να τεθεί προς ψήφιση στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την ερχόμενη Δευτέρα.

Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Δωρίδας για το 2015, εκτός από πολλά μικρά σε προϋπολογισμό έργα, περιλαμβάνει και αρκετά μεγάλα τα οποία θα εκτελεστούν κυρίως μέσω Προγραμμάτων
.

Αναλυτικά τα σημαντικότερα έργα που θα εκτελεστούν στη Δωρίδα τον επόμενο χρόνο έχουν ως εξής:
– Μεταφορά στερεών αποβλήτων από Νήσο Τριζόνια ΔΕ Τολοφώνος, προϋπολογισμός 21.000 ευρώ
– Αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων από ΔΕ Ευπαλίου, προϋπολογισμός 66.000 ευρώ
– Αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων από ΔΕ Βαρδουσίων, προϋπολογισμός 20.000 ευρώ
– Εργασίες μέτρησης κατανάλωσης παροχών ύδρευσης ΔΕ Ευπαλίου, προϋπολογισμός 24.500 ευρώ
– ΕΠ Θεσσαλία – Στερεά – Ήπειρος, Βελτίωση ύδρευσης Τ.Δ. Ελαίας, προϋπολογισμός 281.401,86 ευρώ
– Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ: Κατασκευή εξωτερικών δικτύων ύδρευσης στα Δ.Δ. Τρικόρφου – Σεργούλας (Άνω Σεργούλας) – Φιλοθέης και Κλήματος (συνεχιζόμενο) – ΔΕ Ευπαλίου, προϋπολογισμός 320.864,50 ευρώ
– Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ: Ανακαίνιση και αναβάθμιση εξωτερικών υδραγωγείων των Δ.Δ. Μανάγουλης, Μαλαμάτων και Καστρακίου του Δήμου Ευπαλίου (συνεχιζόμενο) – ΔΕ Ευπαλίου, προϋπολογισμός 648.011,82 ευρώ
– ΕΣΠΑ: Δίκτυο ύδρευσης Δ.Δ. Δήμου Τολοφώνος Α.Μ. 17/2009, προϋπολογισμός 23.456,22 ευρώ
– Βελτίωση δικτύου ύδρευσης ΔΕ Λιδωρικίου (Μαλανδρίνο, Αμυγδαλιά, Βραίλα), προϋπολογισμός 27.000 ευρώ
– Διευθέτηση ομβρίων υδάτων Δ.Ε. Ευπαλίου (Μανάγουλη, Μαλάματα, Ποτιδάνεια, Φιλοθέη), προϋπολογισμός 27.000 ευρώ
– Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ: Βελτίωση Οδοποιίας στα Δ.Δ. Αλποχωρίου, Αρτοτίνας, Διχωρίου, Περιβολίου και Υψηλού Χωριού Ά φάση, προϋπολογισμός 56.804,57 ευρώ
– Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας ΔΕ Βαρδουσιών (Αλεποχωρίου, Ζωριάνου, Τριστένου, Αρτοτίνα), προϋπολογισμός 22.150,00 ευρώ
– Τσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων ΔΕ Τολοφώνος (Καλλιθέα, Μακρινή, Πάνορμος,, Τολοφώνα, Τριζόνια), προϋπολογισμός 22.910 ευρώ
– Δημοτική Οδοποιία εντός οικισμών Δ.Ε. ΛΙδωρικίου (Άβορος, Αμυγδαλιάς, Βραίλα, Δάφνος, Δωρικό, Λιδωρίκι, Μαλανδρίνο, Περιθιώτισσα, Σώταινα, Καρούτες, Στίλια, Κονιάκος), προϋπολογισμός 82.750 ευρώ
– Δημοτική Οδοποιία ΔΕ Ευπαλίου (Δροσάτο, Καστράκι, Σεργούλα, Τρίκορφο, Τείχιο, Φιλοθέη, Παλαιοξάρι, Ποτιδάνεια, Μαραθιάς), προϋπολογισμός 92.744,60 ευρώ
– Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών δρόμων Δ.Ε. Ευπαλίου (ΤΚ Μαλαμάτων, Μανάγουλης, Μοναστηρακίου) ΣΑΤΑ, προυπολογισμός 66.834 ευρώ
– Πρόγραμμα Leader: Διαμόρφωση δρόμου από θέση Λαγέρι προς ελαιώνα Ερατεινής, προϋπολογισμός 108.000 ευρώ
– Βελτιώσεις ασφαλτοτάπητα δημοτικής οδοποιίας ΤΚ Μοναστηρακίου ΔΕ Ευπαλίου, προϋπολογισμός 30.000 ευρώ
– Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης τμήματος περιβάλλοντος χώρου ιερού Ναού Εισοδίων της Θεοτόκου και θεμελιοδοκών περίδεσης του κτιρίου του ναού στην ΤΚ Παλαιοξαρίου ΔΕ Ευπαλίου, προϋπολογισμός 49.925 ευρώ
– Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ: Ολοκλήρωση Αθλητικού Κέντρου Πενταγιών (συνεχιζόμενο) – ΔΕ Βαρδουσίων, προϋπολογισμός 20.795 ευρώ
– Κατασκευή αγώνων ομβρίων υδάτων ΔΕ Λιδωρικίου (Αμυγδαλιά, Καρούτες, Κονιάκος, Λευκαδίτι), προϋπολογισμός 22.800 ευρώ.
– Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη – Αποκατάσταση ΧΑΔΑ ΔΕ Τολοφώνας, προϋπολογισμός 160.000 ευρώ
– Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ: Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Ευπαλίου – Μαραθιά – Κλήματος – Δροσάτου ΑΜ 78/2009 (Συνεχιζόμενο) ΔΕ Ευπαλίου, προϋπολογισμός 40.507,51 ευρώ
– Αποκατάσταση ζημιών από πυρκαγιά στο Δημ. Κτίριο Μανάγουλης (συνεχιζόμενο) – ΔΕ Ευπαλίου, προϋπολογισμός 23.524 ευρώ
– Επισκευή Δημοτικού Κτιρίου Τ.Κ. Πενταπόλεως, ΔΕ Λιδωρικίου, προϋπολογισμός 31.500 ευρώ
– Πρόγραμμα Leader: Λαογραφικό Μουσείο Πανόρμου, προϋπολογισμός 28.700,29 ευρώ
– Έργα βελτίωσης παιδικών χαρών ΤΚ Ευπαλίου και οικισμού Γρηγορίτικων ΤΚ Ευπαλίου ΔΕ Ευπαλίου, ΣΑΤΑ 2014-2015, προϋπολογισμός 21.000 ευρώ
– Εργασίες συντήρησης παιδικών χαρών (ΤΚ Γλυφάδας, Τριζονίων, Καλλιθέας, Ελαίας και Μηλέας) ΣΑΤΑ 2015 ΔΕ Τολοφώνας, προϋπολογισμός 20.564 ευρώ
– Εργασίες συντήρησης παιδικών χαρών ΤΚ Δροσάτου, Μοναστηριακίου, Παλαιοξαρίου, Τειχίου και Φιλοθέης ΣΑΤΑ 2015, προϋπολογισμός 21.719 ευρώ
– Ανάπλαση πλατείας Καστρακίου ΑΜ 38/2010 (Συνεχιζόμενο) ΔΕ Ευπαλίου, προϋπολογισμός 25.276,22 ευρώ
– Διαμόρφωση νεκροταφείων Δ.Ε. Ευπαλίου (Ευπάλιο, Καστράκι, Ποτιδάνεια), προϋπολογισμός 60.160 ευρώ
– Μελέτη αποχέτευσης παραλίας Πανόρμου Δ.Ε. Τολοφώνας, προϋπολογισμός 22.574,16 ευρώ
– Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ: Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Ευπαλίου, συνεχιζόμενο, προϋπολογισμός 26.745,03 ευρώ
– Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ: Μελέτη Αποχέτευσης και επεξεργασίας Λυμάτων των Τ.Δ. Σεργούλας – Μαραθιά – Μοναστηρακίου – Μανάγουλης – Μαλαμάτων – Καστρακίου και Ευπαλίου, Δήμου Ευπαλίου (συνεχιζόμενο), ΔΕ Ευπαλίου, προϋπολογισμός 313.067 ευρώ
– Μελέτη εφαρμογής σχεδίου πόλεως ΤΚ Ευπαλίου ΔΕ Ευπαλίου, προϋπολογισμός 34.579,60 ευρώ
– Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ(συνεχιζόμενο) ΔΕ Τολοφώνος, προϋπολογισμός 114.966,60 ευρώ
ΩΡΑ ΤΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ