Διοικητικό Συμβούλιο

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ « Ο ΦΥΣΚΟΣ»

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Πολιτιστικής Κίνησης Μαλανδρίνου «Ο ΦΥΣΚΟΣ» που προήλθε από την Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 18 Αυγούστου 2014.

Αργυρόπουλος Νικόλαος Πρόεδρος

Μπάκας Παναγιώτης Αντιπρόεδρος

Κατσιάνης Χρήστος Γραμματέας

Δρόσου-Ντίνα Τσιώτα Οικονομικός Υπεύθυνος

Κατράπα Μαρία Μέλος

Παναγιωτόπουλος Ευθ. Παναγιώτης Μέλος

Παναγιωτοπούλου Παν. Ιωάννα Μέλος