Ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων στο Δήμο Δωρίδας σε κάθε Δημοτική Ενότητα.

Τον αριθμό των δημοτικών συμβούλων που εκλέγονται ανά εκλογική περιφέρεια, βάση του πληθυσμού, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών.
Στο Δήμο Δωρίδας εκλέγονται συνολικά 27 δημοτικοί σύμβουλοι.

Αναλυτικότερα η κατανομή ανά Δημοτική Ενότητα έχει ως εξής:

Δήμος Δωρίδας

Πληθυσμός: 15.624, Δημοτικοί Σύμβουλοι: 27

Δημοτική Ενότητα Βαρδουσίων – Πληθυσμός: 2.541, Δημοτικοί Σύμβουλοι: 4

Δημοτική Ενότητα Ευπαλίου – Πληθυσμός: 6.219, Δημοτικοί Σύμβουλοι: 11

Δημοτική Ενότητα Λιδωρικίου – Πληθυσμός: 3.617, Δημοτικοί Σύμβουλοι: 6

Δημοτική Ενότητα Τολοφώνας – Πληθυσμός: 3.247, Δημοτικοί Σύμβουλοι: 6