“Οι Εσπέριοι Λοκροί Ι. Τοπογραφία και ερείπια” του L. Lerat, μετάφραση: Β. Καραμπέτσου και Δ. Χατζηβασιλείου, Δημοτική Βιβλιοθήκη ‘Αμφισσας, 2008

Το βιβλίο ασχολείται με την περιφέρεια των Εσπερίων Λοκρών, με τις πόλεις, τα
σημερινά τους κατάλοιπα και τις επιγραφές. Το 1952 εκδόθηκε για πρώτη φορά στο
Παρίσι. Ο τότε διευθυντής της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Άμφισσας, Γιώργος Κ. Γάτος,
το καταχώρηση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη και έκτοτε ξεκίνησε η διαδικασία
μετάφρασής του. Συγκεκριμένα χωρίζεται σε 3 ενότητες:

1. Καταγραφή των
αρχαίων δεδομένων που προέρχονται από φιλολογικές και επιγραφικές πηγές για την
περιοχή

2. Λεπτομερή περιγράφη των λειψάνων που παρατήρησε ο συγγραφέας

3. Παράθεση των υποθέσεων και των προτάσεων που καταθέτει ο συγγραφέας
σχετικά με την τοπογραφία

Στο βιβλίο θα βρείτε μοναδικά στοιχεία για το
χωριό μας, καθώς και φωτογραφίες του χωριού μας πριν το ’50.

Απόσπασμα
απο το βιβλίο, ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ, σελ. 20

“…Το φθινόπωρο του 1950 νέα
αποτελέσματα θα έρχονταν στο φως. Ο νέος έφορος των Δελφών, κ. Ευθύμιος
Μαστροκώστας, ο οποίος υπήρξε παλαιότερα καθηγητής γυμνασίου στο Μαλανδρίνο και
εκεί είχε αντιγράψει το 1946 ένα απόσπασμα απελευθερωτικής πράξης στην Αθηνά
Ιλιάδα (ακόμα αδημοσίευτο), κοντά στα θεμέλια τα οποία συσχέτισα με το ιερό
αυτής της θεάς, αφού πρώτα έλαβε γνώση της υπόθεσης που είχα διατυπώσει,
επέστρεψε σε αυτά τα μέρη. Από το 1947, και άλλες επιγραφές ανακαλύφθηκαν στο
χωράφι του Αλεξόπουλου και σε μικρούς τοίχους ενός γειτονικού χωραφιού από τον
αξιόλογο Ελ. Παναγιωτόπουλο, στον οποίο ήδη όφειλα το μεγαλύτερο μέρος του
αδημοσίευτου υλικού το οποίο αντέγραψα το 1947. Και άλλες ακόμα αποκαλύφθηκαν. Ο
κ. Μαστροκώστας άρχισε την ανάγνωση όλων αυτών των κειμένων, την οποία
συνεχίσαμε μαζί. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης διαμονής μου θα έβρισκα εκεί και
μερικές ακόμη. Όλα αυτά τα κείμενα είναι απελευθερωτικές πράξεις στην Αθηνά
Ιλιάδα και θεωρώ οτι αυτές οι ανακαλύψεις επιβεβαιώνουν την υπόθεσή μου του 1947
περί της θέσης του ιερού. Αυτά τα κείμενα εμπλουτίζουν σημαντικά τη λοκρική
προσωπογραφία, δίνουν τα ονόματα νέων αγωγωθετών κτλ…”

Ευελπιστούμε να
εκδοθεί σύντομα και ο δέυτερος τόμος του ίδιου συγγραφέα με τίτλο: “Εσπέριοι
Λοκροί, Ιστορία, Θεσμοί, Προσωπογραφία”