Μιλώντας για τη Δημοκρατία στους Δελφούς…

1-16aa212f37
Μιλώντας για τη Δημοκρατία στους Δελφούς…

Halosversioncouleur
Η ολοκλήρωση του έργου «Ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Δελφών» το οποίο εκτελέστηκε από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος (ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας – Θεσσαλίας – Ηπείρου 2007 – 2013), είχε ως αποτέλεσμα την ανάδειξη μνημείων τα οποία συνδέονται με την αθηναϊκή Δημοκρατία.

Για το λόγο αυτό σχεδιάστηκε ένας μικρός εύληπτος αρχαιολογικός οδηγός για παιδιά των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού, ο οποίος δίδει την ευκαιρία να συζητηθούν με αφορμή την επίσκεψη στους Δελφούς, κρίσιμα θέματα της σημερινής εποχής, όπως η ανάγκη συμμετοχής στα κοινά, η ανοχή στην πολυφωνία, η καταδίκη της βίας και του ρατσισμού.
Το έντυπο θα διανέμεται δωρεάν στα σχολεία και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φωκίδος και του Υπουργείου Πολιτισμού. Σχεδιάστηκε από την αρχιτέκτονα Μάρω Ρόδη με τη συνδρομή των αρχαιολόγων, Αμαλίας Κατερέλου, Αθανασίας Ψάλτη και Ανδρονίκης Ντάλλα.
Ευχαριστίες οφείλονται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στον γάλλο αρχιτέκτονα, κον D. Laroche (Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή), για τα όμορφα σχέδια.
Το παρόν έντυπο αφιερώνεται στη μνήμη του μικρού Merlyn Capudo, που δεν πρόλαβε να επισκεφθεί τους Δελφούς, με την ευχή να μην ξεχαστεί ποτέ…