ΜΑΝΙΤΑΡΟΕΞΑΡΤΗΣΗ-ΠΟΛΙΤΙΣΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙΤΩΝ.

1886-1