ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟ ΦΥΛΟ 34 ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ Π.Κ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ.

Κυκλοφόρησε το φύλο 34 της εφημερίδας της Πολιτιστικής Κίνησης Μαλανδρίνου. Επισκεφθείτε την σελίδα ΣΥΛΛΟΓΟΣ/ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ:ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ για να διαβάσετε την έγχρωμη έκδοση.