ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟ ΦΥΛΛΟ 39 ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ ΤΟΥ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ.

Αγαπητοί αναγνώστες της Φωνής του Μαλανδρίνου,σας πληροφορούμε ότο κυκλοφόρησε το φύλλο 39.Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο link ΣΥΛΛΟΓΟΣ για την διαβάσετε.