Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Τ Ι Κ Η Π Α Ν Η Γ Υ Ρ Ι Σ Ι Ε Ρ Ο Υ Ν Α Ο Υ Α Γ Ι Ο Υ Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ Π Ρ Ο Δ Ρ Ο Μ Ο Υ Μ Α Λ Α Ν Δ Ρ Ι Ν Ο Υ


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΦΩΚΙΔΟΣ
ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
“ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ”
ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟ
Υ

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Τ Ι Κ Η Π Α Ν Η Γ Υ Ρ Ι Σ

Ι Ε Ρ Ο Υ Ν Α Ο Υ

Α Γ Ι Ο Υ Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ Π Ρ Ο Δ Ρ Ο Μ Ο Υ

Μ Α Λ Α Ν Δ Ρ Ι Ν Ο Υ
…………………………….

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τήν 28ην Αὐγούστου ἡμέραν Παρασκευήν
ἀπό ὥρας 7 μ.μ. θά τελεσθῆ
Μέγας Ἑσπερινός – ἁρτοκλασία – λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος.
…………………………….
Τήν 29ην Αὐγούστου ἡμέραν Σάββατον Ἑορτή τῆς
ΑΠΟΤΟΜΗΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
ἀπό ὥρας 7:30 π.μ. Θά τελεσθῆ Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία μέ ἀρτοκλασία.

Παρακαλοῦνται θερμῶς ὅλοι πιστοί χριστιανοί ὅπως προσέλθουν μέ τάς οἰκογενείας των εἰς τάς ὡς ἄνω Ἱερᾶς Ἀκολουθίας διά προσκύνησιν καί προσευχήν καί εὐχόμεθα νά ἔχουν πάντοτε τήν εὐλογίαν, προστασίαν καί σκέπην τοῦ «Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου»

ΕΚ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ