ΕΥΧΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ.

1147