ΕΝΩΣΗ ΔΩΡΙΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (ΕΔΕΠ)-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΝΩΣΗ ΔΩΡΙΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (ΕΔΕΠ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία εκπροσώπου του Συλλόγου σας την Πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δωριέων Επιστημόνων (Ε.Δ.ΕΠ.) που θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία της ΕΣΗΕΑ , Αθήνα – Ακαδημίας 20 , 1ος όροφος , στις 7 Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρακαι ώρα 18.00΄μέχρι 21.00΄

Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Απολογισμός πεπραγμένων Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής
2. Προοπτικές της Ένωσης Δωριέων Επιστημόνων
3. Εκλογή του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Δ.ΕΠ.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τους γνωστούς σας Δωριείς Επιστήμονες , που θα επιθυμούσαν να γίνουν μέλη της Ε.Δ.ΕΠ. και να θέσουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Εξελεγκτική Επιτροπή , ότι θα πρέπει το αργότερο μέχρι την 30/11/2015 να εκδηλώσουν το σχετικό ενδιαφέρον τους με τον πιο κάτω τρόπο επικοινωνίας.
1. Μέσω της Ιστοσελίδας της ΕΔΕΠ http://www.doriep.gr/index.php/forma-ypovolis
2. Με Emails : panagiod@otenet.gr , gpap1944@gmail.com
3. Με fax : 2294031410, 210 3810372
4. Τηλεφωνικά: Παναγιωτόπουλος Δημήτριος (τηλ. 6977357473)
Παπαθανασίου Γεώργιος (τηλ 6976994590)

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δημ. Παναγιωτόπουλος Γ. Παπαθανασίου