ΕΚΛΟΓΕΣ 2014:Οι φήφοι που πήραν οι συνδυασμοί σε κάθε χωριό της Δωρίδας.

Δ.Ε ΕΥΠΑΛΙΟΥ
IMG_20140520_0002
Δ.Ε ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ
IMG_20140520_0004
Δ.Ε ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ
IMG_20140520_0006
Δ.Ε ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ
IMG_20140520_0001

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΥΡΩΝ : 9450

ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ: 4899 ΠΟΣΟΣΤΟ: 51,35%
ΚΟΥΛΟΥΛΑΣ: 3445 ΠΟΣΟΣΤΟ: 36,11%
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: 592 ΠΟΣΟΣΤΟ 6,21%
ΑΡΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ:605 ΠΟΣΟΣΤΟ 6,34%