ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΖΗΚΟ -ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018