ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ-ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ Μαλανδρίνο 13-07-2017
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ

ΠΡΟΣ: 1) Δήμαρχο Δωρίδας
κ. Γεώργιο Καπεντζώνη

2) Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας
Λιδωρικίου κ. Δημήτριο Παπακωνσταντίνου

3) Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο
κ. Κων/νο Υφαντή (Υπεύθυνο για την εποπτεία
& συντονισμό δράσεων σε θέματα ύδρευσης στο
Δήμο Δωρίδος)

ΚΟΙΝ: Πολιτιστική Κίνηση Μαλανδρίνου «Ο ΦΥΣΚΟΣ»

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ.

Αξιότιμοι Κύριοι.

Ύστερα από τις συχνές διακοπές υδροδότησης στην Τοπική μας Κοινότητα το τελευταίο διάστημα, και αφού παρά τις όποιες παρεμβάσεις του Δήμου μέχρι σήμερα αυτές συνεχίζονται ακόμα και καθημερινά, σας γνωρίζω τα παρακάτω προβλήματα που καταγράφονται σήμερα και για τα οποία ο Δήμος δεν έχει φροντίσει να επιλύσει παρά τις σχετικές μου ενημερώσεις.

1. ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ
Όπως γνωρίζετε στην κοινότητά μας ήταν εγκατεστημένα και λειτουργούσαν δύο ταχυδιυλιστήρια (το παλαιό της τέως Κοινότητας Μαλανδρίνου και το νέο που τοποθετήθηκε μετά την λειτουργία των Φυλακών Μαλανδρίνου). Και στα δύο ταχυδιυλιστήρια από την κατασκευή τους γινόταν ανελλιπώς, πριν από κάθε καλοκαιρινή περίοδο, το ετήσιο SERVICE και ο έλεγχος καλής λειτουργίας από την κατασκευάστρια εταιρεία με ευθύνη και σχετική δαπάνη του Δήμου. Σας είναι γνωστό ότι δυστυχώς η κατασκευάστρια εταιρεία έχει πλέον των δύο ετών να επισκεφθεί την τοπική μας κοινότητα για το απαιτούμενο ετήσιο SERVICE και έλεγχο καλής λειτουργίας των μηχανημάτων μας.
Επίσης με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι ύστερα από παρεμβάσεις εντεταλμένων τεχνικών του Δήμου Δωρίδας έχουν αφαιρεθεί ειδικά εξαρτήματα (αντλίες χλωρίωσης, ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες) από το παλιό ταχυδιυληστήριο προκειμένου να τοποθετηθούν στο νέο για την αποκατάσταση βλάβης που παρουσιάστηκε με αποτέλεσμα το παλιό μας διυλυστήριο ενώ βρισκόταν σε κατάσταση ετοιμότητας και καλής λειτουργίας, σήμερα να αδυνατούμε να το χρησιμοποιήσουμε σε κάθε ανάγκη παράλληλης λειτουργίας ή περίπτωση βλάβης του νέου διυλυστηρίου.

2. ΔΙΚΤΥΑ
Είναι γνωστό στους αρμοδίους του Δήμου ύστερα από παραστάσεις μου αλλά και συχνές τηλεφωνικές επικοινωνίες για σοβαρές διαρροές που παρουσιάζονται στα δίκτυα υδροδότησής μας, δυστυχώς χωρίς μέχρι σήμερα να έχει γίνει καμία παρέμβαση από υδραυλικό του Δήμου ή εξωτερικό συνεργάτη για την αποκατάστασή τους.
Συγκεκριμένα:
Α) Στο εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης από την λίμνη του μόρνου σε φρεάτιο που βρίσκεται μεταξύ της θέσης ¨Πύρνος¨ και του οικισμού Λεύκας υφίσταται από την χειμερινή ακόμη περίοδο μεγάλη διαρροή. Αποτέλεσμα αυτής είναι πλέον τόσο η μη επάρκεια αδιύλιστου νερού όσο και η κατασπατάληση ανταποδοτικών εσόδων της Τοπικής μας Κοινότητας με την γιγάντωση των δαπανών ηλεκτρικού ρεύματος για την συνεχή λειτουργία των αντλιών που είναι τοποθετημένες στην λίμνη του Μόρνου.
Β) Σε φρεάτιο εφαπτόμενο με το αντλιοστάσιο στην θέση «ΑΣΠΡΟΒΡΥΣΗ» είναι σπασμένος ο κεντρικός αγωγός που υδροδοτεί τις κατοικίες «ΧΑΝΙ ΚΑΡΑΝΑΣΟΥ» (εφαπτόμενες στην Ε.Ο. Άμφισσας-Λιδωρικίου). Αποτέλεσμα της βλάβης αυτής είναι η κατασπατάληση του νερού της πηγής «Ασπρόβρυσης» και όμοια ως ανωτέρω η συνεχή λειτουργία των γεωτρήσεων που παροχετεύονται στην εν λόγω δεξαμενή.
Επιπρόσθετα δε σας γνωρίζω ότι πλέον και ύστερα από τις συνεχιζόμενες διακοπές νερού εγκυμονούν σοβαροί κίνδυνοι μόλυνσης του δικτύου υδροδότησης του οικισμού Χάνι Καρανάσου.
Γ) Διαρροές νερού επίσης παρατηρούνται σε φρεάτια βανών που βρίσκονται πλησίον της οικίας Νικολάου Γ.Καρανάσου και Ρήγα Απ.Ρήγα.

3. ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ
Είναι γνωστό στην δημοτική αρχή ότι ύστερα από βλάβη υπογείου καλωδίου της γεώτρησης στη θέση «Παναγία» ο κεντρικός αγωγός ρεύματος έχει αντικατασταθεί «πρόχειρα» με επιφανειακό αγωγό χωρίς κανένα μέσο προστασίας με αποτέλεσμα πλέον των τριών ετών να εγκυμονούν σοβαροί κίνδυνοι σε βάρος των διερχομένων και των πλησιέστερων στο σημείο κατοίκων. Το γεγονός αυτό έχει υποδειχθεί με αυτοψία στον τότε αντιδήμαρχο κ. Κ. Υφαντή καθώς και σε μηχανικούς του Δήμου.

4. ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ
Από τα τέλη Απριλίου έχει ζητηθεί η συνδρομή του Δήμου με την διάθεση της υδροφόρας και η οποία διαθέτει αντλία & μάνικα εκτόξευσης νερού υπό πίεση για τον καθαρισμό των δεξαμενών χωρίς και αυτό να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα.

5. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Πρόσφατα εγκαταστάθηκε από τον Δήμο στην Κοινότητά μας σύστημα ασύρματης τηλεμετρίας για την παρακολούθηση, με χρήση του διαδικτύου, της στάθμης δεξαμενών και της λειτουργίας αντλιοστασίων. Και εδώ πάλι με λύπη μας διαπιστώνουμε σήμερα ότι ο εν λόγω εξοπλισμός λειτουργεί μόνο για την παρακολούθηση του τμήματος που αφορά την απρόσκοπτη υδροδότηση των φυλακών και ότι δεν έχει συνδεθεί σε καμία δεξαμενή ή γεώτρηση που υδροδοτεί τον οικισμό μας σύμφωνα με τα όσα αρχικά είχαν σχεδιαστεί και προκειμένου ο Δήμος να παρεμβαίνει και να προλαμβάνει τις διακοπές υδροδότησης.

6.ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
Τέλος όπως γνωρίζετε η καλή λειτουργία όλων των συστημάτων υδροδότησης τόσο του οικισμού μας όσο και των φυλακών χρήζει της καθημερινής επιτήρησης και παρακολούθησης ειδικά και αναγκαία τους καλοκαιρινούς μήνες. Γεγονός που πράττει ο δήμος με την ανάθεση των καθηκόντων αυτών σε όργανό του. Όμως και εδώ παρατηρούμε ότι το εν λόγω άτομο εκτελεί και άλλα καθήκοντα με αποτέλεσμα πολλές φορές πραγματικά να αδυνατεί να παρέμβει σε κάθε ανάγκη μας αφού μπορεί να βρίσκεται σε ορεινές κοινότητες της Δ.Ε. Βαρδουσίων ή της Δ.Ε. Ευπαλίου.

Κύριε Δήμαρχε,
Αντιλαμβάνεστε ότι το εν λόγω πρόβλημα έχει αγγίξει πλέον τα όριά του και ότι οι κίνδυνοι που εγκυμονούν πλέον ακόμη και σε βάρος των κατοίκων του οικισμού μας είναι πλέον ορατοί.
Για το λόγω αυτό σας παρακαλώ όπως άμεσα προγραμματίσετε επίσκεψη-αυτοψία στην τοπική μας Κοινότητα προκειμένου και ο ίδιος να διαπιστώσετε τα ανωτέρω και όπως μεριμνήσετε για την επίλυση αυτών καθώς ήδη διανύουμε την θερμή καλοκαιρινή περίοδο.

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας

Μανιτάρας Θεοχάρης