Διακοπή λειτουργίας μισθωμένου κοινοτικού καταστήματος – Έγγραφο Προέδρου Τοπικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ

Μαλανδρίνο 06-12-2013
Αριθ. Πρωτ. 36

ΠΡΟΣ: 1) Δήμαρχο Δωρίδας κ. Γεώργιο Καπεντζώνη
2) Αντιδήμαρχο Δωρίδας κ. Παν. Καλλιαμπέτσο
3) Πρόεδρο Δ.Σ. κ. Αθανάσιο Κοκμοτό
4) κ. Παναγιώτη Γεωργ. Παναγιωτόπουλο

ΚΟΙΝ.: 1) Πολιτιστική Κίνηση Μαλανδρίνου«Ο ΦΥΣΚΟΣ»
2) Αρχηγούς Δημοτικών παρατάξεων
Αντιπολίτευσης α) κ. Αναστάσιο Παγώνη
και β) κ. Χρήστο Τριανταφύλλου

ΘΕΜΑ: Διακοπή λειτουργίας μισθωμένου κοινοτικού καταστήματος.

ΣΧΕΤ: α) Η αριθ. 17/2013 απόφαση του Συμβουλίου της Τοπ. Κοινότητας Μαλανδρίνου.
β) Η από 23-09-13 αίτηση του Π.Παναγιωτόπουλου (μισθωτή).
γ) Η αριθ. 774/08-10-2013 απόφαση του Δημάρχου Δωρίδος περί ορισμού της επιτροπήςπαραλαβής μισθωμένων ακινήτων του Δήμου.

Κύριε Δήμαρχε.

    Όπως γνωρίζετε, από τα παραπάνω σχετικά, τις συνεχείς μου οχλήσεις προς τον αρμόδιο αντιδήμαρχο κ. Καλλιαμπέτσο, σε εσάς προσωπικά αλλά και την ενημέρωση του σώματος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δωρίδας σε προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το δημοτικό μας κατάστημα (καφενείο-ψησταριά) ήτοι μοναδικό που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία του χωριού μας από τις 26-08-13 παραμένει κλειστό και κλειδωμένο από τον μισθωτή κ. Παναγιώτη Παναγιωτόπουλο ο οποίος με το β΄ανωτέρω σχετικό έχει ζητήσει την διακοπή της μίσθωσης.

   Στην αριθ. 774/13 απόφασή σας ορίζετε ότι η επιτροπή παραλαβής μισθωμένων ακινήτων του Δήμου θα πρέπει ΜΕΧΡΙ 31-10-13 να προβεί στην παραλαβή του καταστήματος και να παραδώσει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής στο Δημοτικό Συμβούλιο για τις παραιτέρω ενέργειες.

   Δυστυχώς όμως μέχρι σήμερα ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος δεν έχει προβεί στην σύγκλιση της επιτροπής ισχυριζόμενος λόγους φόρτου εργασιών.

    Αντιλαμβάνεστε ότι το εν λόγω θέμα έχει πλέον αγγίξει τα όριά του με αποτέλεσμα η τοπική μας κοινωνία να είναι ανάστατη αφού αδυνατεί να κάνει χρήση του κοινοτικού καταστήματος, χάνοντας πολύτιμο χρόνο ενόψει και των εορτών των Χριστουγέννων, με υπαιτιότητα του Δήμου.

    Κύριε Δήμαρχε σας παρακαλώ, λόγω της σοβαρότητας του προβλήματος, να παρέμβετε προσωπικά προκειμένου άμεσα να συγκληθεί η επιτροπή για την παραλαβή του μισθωμένου ακινήτου.

     Τέλος δια της παρούσης επιστολής καλώ και τον μισθωτή κ. Παναγιώτη Παναγιωτόπουλο να συνδράμει το έργο της επιτροπής και να παραδώσει το μισθωμένο ακίνητο στον κάτοχό του προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία διακοπής της μίσθωσης.

 

                                                             Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου

 

Μανιτάρας Θεοχάρης