Διαδρομές του παρελθόντος στη Ναυπακτία και τη Δωρίδα


“Διαδρομές του παρελθόντος στη Ναυπακτία και τη Δωρίδα”
του Γιάννη Γεώρ. Χαλάτση
Μια προσπάθεια να καταγραφούν οι τρόποι μετακίνησης και επικοινωνίας των ανθρώπων που έζησαν τους τελευταίους δύο αιώνες στα πεδινά και κυρίως, στα ορεινά χωριά της Δωρίδας και της Ναυπακτίας. Ένας τιτάνιος αγώνας επιβίωσης των κατοίκων της περιοχής αυτής που έχει αφήσει σημάδια στο χώρο. Το δύσκολο οδικό δίκτυο, τα γεφύρια στα ποτάμια και τα κτίρια των δεκάδων χανιών που βρίσκονταν διάσπαρτα σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου για να δώσουν μια ανάσα στον οδοιπόρο και στον αγωγιάτη. Τα μνημεία αυτά μας προσκαλούν να ανιχνεύσουμε τον σημαντικό ρόλο που έπαιζαν στη χθεσινή αγροτική παραδοσιακή κοινωνία. Μια προσέγγιση του τρόπου και των μέσων μετακίνησης ενός κόσμου κοντινού μας στο χρόνο και στο χώρο κατά τη διαδικασία του περάσματός του από την κοινωνία της αυτάρκειας στην κοινωνία της αγοράς.