ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 35 ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ

Μία διευκρίνηση για το πανηγύρι της Παναγίας που θα γίνει στις 14 Αυγούστου η ΣΥΜΕΤΟΧΗ ΕΙΝΑΙ ΤΡΙΑ ( 3 ) ΕΥΡΩ.

Download (PDF, 973KB)