ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δωρίδος είναι γεγονός. Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Προεδρικό Διάταγμα για τη σύστασή του.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δωρίδος είναι γεγονός.
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
το Προεδρικό Διάταγμα για τη σύστασή του
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, φύλλο 193/Α/18-10-2106, το Προεδρικό Διάταγμα για τη μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Φωκίδας στο Δήμο Δωρίδος, καθώς και η σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δωρίδος».
Με τη δημοσίευση ολοκληρώνεται με απόλυτη επιτυχία, η προσπάθεια του Δήμου Δωρίδος να διαχειρίζεται ο ίδιος, τις λιμενικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στα γεωγραφικά του όρια.
Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ενδεικτικά θα έχει τη δυνατότητα:
 Να συντηρεί και να κατασκευάζει τις αναγκαίες υποδομές λιμενικών έργων,
 Να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες, στα ελλιμενιζόμενα σκάφη αναψυχής, στους επαγγελματίες και στους ερασιτέχνες αλιείς,
 Να ανασύρει σκάφη που είναι βυθισμένα σε λιμάνια, όπως στα Τριζόνια,
 Να μεριμνά για την ασφαλή παραμονή των σκαφών στα λιμάνια και τα καταφύγια,
 Να συμβάλλει στην τουριστική ανάπτυξη και προβολή της Δωρίδας,
 Να οριοθετεί τις χερσαίες ζώνες λιμένων, κ.ά.