ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΔΩΡΙΚΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ.

12.ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΩΡΙΚΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗ ΤΑΣ_ΔΕΚ_2014