ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας (Ε.Κ.Ψ.&Ψ.Υ.).

ΕΜΒΛΗΜΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Αγαπητοί συμπολίτες,

Με αφορμή τη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από το Κέντρο Ημέρας παιδιών, εφήβων και ενηλίκων της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας (Ε.Κ.Ψ.&Ψ.Υ.), αλλά και άλλων ζητημάτων που κλονίζουν εκ νέου την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τις ΜΚΟ εν γένει, επιτρέψτε μας να σας ενημερώσουμε μία ακόμα φορά για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της δομής και εν γένει του φορέα μας.

Η Ε.Κ.Ψ.& Ψ.Υ είναι Σωματείο μη Κερδοσκοπικό. Χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας και την Ευρωπαϊκή Ένωση, (μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων) για την παροχή Δημόσιων (δωρεάν) Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στους Νομούς Αττικής, Φωκίδας, Φθιώτιδας, Έβρου, Ροδόπης. Εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας. Επιχορηγείται βάση απολογιστικών στοιχείων (βλέπε πίνακα 2, 3) που αναρτά κάθε μήνα στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα «Ψυχαργώς» του Υπουργείου Υγείας. Τα στοιχεία αφορούν τον αριθμό των εξυπηρετούμενων, τις θεραπευτικές πράξεις, τον αριθμό και τις ειδικότητες των εργαζομένων κ.α. Ελέγχεται επίσης (είτε με ηλεκτρονική διασταύρωση στοιχείων, είτε με φυσική παρουσία ελεγκτών), τόσο ως προς το φυσικό αντικείμενο, όσο και για τα οικονομικά της, σε τακτικούς και έκτακτους ελέγχους, όποτε και όσο συχνά το Υπουργείο κρίνει απαραίτητο. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι “λογοδοτεί” στις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται, μοιράζεται μαζί της λύσεις και προβληματισμούς.

Στη Φωκίδα, δραστηριοποιείται από το 1981. Δημιούργησε και λειτουργεί πρωτοποριακές δομές Ψυχικής Υγείας (πρώτη Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας (1981) στην Ελλάδα, Οικοτροφείο για την αποασυλοποίηση ψυχικά ασθενών (1983) πριν την έναρξη του προγράμματος Ψυχαργώς, Δίκτυο Υπηρεσιών Υγείας Νομού Φωκίδας « Ακεσώ»), αλλά και δομές ψυχικής υγείας, που εντάσσονται στο σχέδιο για την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση της χώρας «Ψυχαργώς». Στόχος της Εταιρίας είναι η παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας μέσα στην κοινότητα, η πρόληψη των ψυχικών διαταραχών, η ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση του πληθυσμού, η εκπαίδευση στελεχών ψυχικής υγείας. Μέχρι και σήμερα οι υπηρεσίες της Ε.Κ.Ψ.& Ψ.Υ είναι οι μοναδικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας στο Νομό Φωκίδας.

Σήμερα στο Ν. Φωκίδας λειτουργούν 11 Μονάδες Ψυχικής Υγείας (1 Οικοτροφείο, 8 Προστατευμένα Διαμερίσματα, 1 Κέντρο Ημέρας για παιδιά εφήβους και ενήλικες και 1 Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας η οποία προσφέρει περίθαλψη σε 11 σημεία του νομού). Οι Μονάδες αυτές χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από το Υπουργείο Υγείας όπως αναφέραμε παραπάνω και σε αυτές απασχολούνται 55 εργαζόμενοι. Ακόμα περιλαμβάνονται αυτοχρηματοδοτούμενες δραστηριότητες, όπως ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε), όπου απασχολούνται έκτος των υπευθύνων των δράσεων και λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας, στις τρεις ανεπτυγμένες δραστηριότητες του (Κατάστημα πώλησης βιολογικών προϊόντων, Σαπωνοποιία, Γραφείο Εναλλακτικού Τουρισμού).

Στη Φωκίδα η Ε.Κ.Ψ.&Ψ.Υ αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής κοινωνίας. Αφουγκράζεται τις ανάγκες της κοινότητας, εκπονεί δράσεις που απαντούν στις ανάγκες της, συμμετέχει σε δράσεις της κοινότητας που στοχεύουν στην αγωγή υγείας, τον πολιτισμό, την μείωση του αποκλεισμού ευάλωτων ομάδων, την ισχυροποίηση της κοινωνικής συνοχής.
Πάγιο αίτημα της κοινωνίας της Φωκίδας υπήρξε τα τελευταία χρόνια, η λειτουργία του ΚΕΣΑΜΕΑ που μετονομάστηκε με το Ν.4025/11 σε Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.) Άμφισσας, για την ανακούφιση των συμπολιτών μας με σύνθετα ψυχοκοινωνικά και κινητικά προβλήματα.

Αφουγκραζόμενη το κοινωνικό αίτημα η Ε.Κ.Ψ.&Ψ.Υ, σε συνεργασία με την τότε Διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας κ. Δήμητρα Καραγιώργου:
α) Υπέβαλλε αίτημα για την δημιουργία Κέντρου Ημέρας για Παιδιά, Εφήβους και Ενήλικες με Ψυχικές Διαταραχές στο Νομό Φωκίδας, το οποίο έγινε και έλαβε Έγκριση Σκοπιμότητας από το Υπουργείο για τον συγκεκριμένο χώρο, με την απόφαση με Α.Π. Υ5βΓ/ΓΠ/οικ.144856/29-12-2011.

β) Υπέγραψε Προγραμματική Σύμβαση με το Δ.Σ του Γενικού Νοσοκομείου, για την στέγαση του Κέντρου Ημέρας στο κτίριο του Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης Άμφισσας.

Στόχος της σύμβασης ήταν στο κτίριο να στεγασθούν το Κέντρο Ημέρας της Ε.Κ.Ψ.&Ψ.Υ και οι υπηρεσίες Αποκατάστασης ασθενών με κινητικά προβλήματα του Γεν. Νοσοκομείου. Με τον τρόπο αυτό οι ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού του Νομού Φωκίδας, με σύνθετα ψυχοκοινωνικά και κινητικά προβλήματα, θα λαμβάνουν πλήρεις υπηρεσίες αποκατάστασης, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού και χωρίς ταλαιπωρία για τους ίδιους. Παράλληλα θα ενισχύονταν η διεπιστημονική συνεργασία μεταξύ νοσοκομείου και Ε.Κ.Ψ.& Ψ.Υ και θα γινόταν πράξη η σύμπραξη δύο φορέων για την αποτελεσματική, ποιοτική και οικονομικά συμφέρουσα παροχή υπηρεσιών, στους πολίτες του Νομού.
Δυστυχώς λόγοι ανεξάρτητοι της βούλησης της Ε.Κ.Ψ.& Ψ.Υ, δεν επέτρεψαν την εγκατάσταση των Υπηρεσιών Αποκατάστασης του Γενικού Νοσοκομείου στο κτήριο.
Με την εγκατάσταση του Κέντρου Ημέρας στο χώρο και παρά τα λειτουργικά προβλήματα (ελλείψεις στη θέρμανση-ψύξη του κτηρίου, δυσκολίες στη συντήρησή του) το κτήριο «ζωντάνεψε» και φιλοξενεί εκτός από τις Υπηρεσίες του Κέντρου Ημέρας, το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Άμφισσας «Οι Άγιοι Ανάργυροι» και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ. Στο χώρο παράλληλα λαμβάνουν χώρα πολλές εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δράσεις με στόχο κατά κύριο λόγο την ευαισθητοποίηση της κοινότητας.

Οι στόχοι αυτοί της ΕΚΨ&ΨΥ, σε συνεργασία και συνέργεια με τοπικές και περιφερειακές αρχές, αλλά και την τοπική κοινωνία παραμένουν σε ισχύ. Φιλοδοξούμε, δε, να επεκτείνουμε τις δραστηριότητες μας σε έργα, όπως ακριβώς παρουσιάστηκαν την Τέταρτη 9/3/2016, ενώπιων περιφερειακών και τοπικών αρχών, καθώς και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ, με κύριο μέλημά μας την ολοήμερη απασχόληση και αποκατάσταση των ευάλωτων ομάδων του νομού μας με τη στήριξη όλων σας.

Το Δ.Σ. της Ε.Κ.Ψ. & Ψ.Υ. και οι υπεύθυνοι Δομής Φωκίδας διατίθενται προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου σχετικά με το όραμα, το πλαίσιο λειτουργίας του φορέα, καθώς και τις υπηρεσίες που παρέχονται πάντα με γνώμονα την κάλυψη των αναγκών των πολιτών του νομού μας.

Σας ευχαριστούμε όλους για την πολύχρονη και αποδοτική συνεργασία και στήριξη.

Πίνακας 1. Μονάδες Ψυχικής Υγείας Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας

Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας
Μονάδες Ψυχικής Υγείας (ΜΨΥ) Αριθμός Μονάδων
Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας 2
Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης 29
Κέντρα Ημέρας 3
Πρόγραμμα προ και επαγγελματικής κατάρτισης 1
Σύνολο ΜΨΥ 35

Πίνακας 2. Απολογιστικά στοιχεία Μονάδων Ψυχικής Υγείας της ΕΚΨ&ΨΥ για το έτος 2015

2015 Ωφελούμενοι Θεραπευτικές πράξεις
Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Φωκίδας 611 άτομα 7784
Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Έβρου 1315 άτομα 9926
Κέντρο Ημέρας παιδιών, εφήβων και ενηλίκων Φωκίδας 91 άτομα 2959
Κέντρο Ημέρας για ψυχολογική υποστήριξη ασθενών με καρκίνο Αττικής 350 άτομα 6837
Κέντρο Ημέρας (follow up) Αττικής 386 άτομα 7074
Πρόγραμμα προ και επαγγελματικής κατάρτισης Έβρου 19 άτομα 2118

Πίνακας 3. Στοιχεία Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης της ΕΚΨ&ΨΥ όπως καταγράφηκαν για το έτος 2015

Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Αριθμός φιλοξενούμενων
Φωκίδας 41
Αλεξανδρούπολης 54
Αττικής 51
Λαμίας 19
Σύνολο 165