ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ.

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β΄ ΛΥΚΕ ΙΟΥ (ΝΕΟ)

&#934
&#934 H
&#915
Τα βιβλία φυσικής της Α΄ & Β΄ Λυκείου περιέχουν θεωρία- ερωτήσεις για την κατανόηση της θεωρίας- ασκήσεις & προβλήματα – κριτήρια αξιολόγησης- και απαντήσεις όλων των θεμάτων
• Τα δύο βιβλία φυσικής θετικής & τεχνολογικής κατεύθυνσης της Γ΄ Λυκείου περιέχουν ερωτήσεις για την κατανόηση της θεωρίας- συνδυαστικά προβλήματα σ’ όλη την ύλη και τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων με απαντήσεις της περιόδου 2002-2012.
https://sites.google.com/site/panagiotopoulosthimios/