ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡ. ΤΣΙΜΕΚΑΣ – Τα Δωρικά

Αντί προλόγου Λίγα Λόγια στην Αρχή Το συγγραφικό υλικό του παρόντος βιβλίου Τα Δωρικά προέρχεται από το Ημερολόγιο μου και ( διαχρονικά ) από πλήθος καταγραφών , από εντυπώσεις και στοχασμούς , ( σε σκόρπιες σελίδες). Τελευταίως επέλεξα ότι θεωρώ « τερπνόν και ωφέλιμον» για τον αναγνώστη (δικούς μου συνανθρώπους ), το ταξινόμησα και το κατένειμα προς έκδοσιν ( να δοθεί έξω ) εκλαἵκευμένο , χωρίζοντας το σε τρία μέρη : Το πρώτο μέρος τιτλοφορείται Ιστορικές μνήμες ( εθνικές εξάρσεις και Δωρικές παραστάσεις ),όπου διερευνάται η ( προ αιώνων ) τρισχιλιετής ιστορική πορεία των προγόνων μας (με Δωρικές προεκτάσεις ) στην Δωρική γη των πατέρων μας. Το δεύτερο μέρος τιτλοφορείται Ένα Δωρικό χωριό ( σαν τα’ άλλα ), όπου εμφανίζεται ο οικισμός, ο κοινωνικός βίος και η μακρά και άγνωστη ιστορία του χωριού μου ( η Βραἵλα). Το τρίτο μέρος τιτλοφορείται Δωρικά Σαλπίσματα (Σκόρπιες Σκέψεις και μηνύματα) όπου διαλαμβάνονται κείμενα λογοτεχνικού περιεχομένου, αναμνήσεων και στοχασμών.
Μοναδικός σκοπός και ειδικός στόχος της έκδοσης του παρόντος βιβλίου είναι: 1. Η συνέχιση της Ιστορικής Έρευνας και Μελέτης ( κατά τόπους ειδικά καιτης Επαρχίας γενικά) της Δωρικής γης (της γης των πατέρων μας) από Δωριολάτρες Δωριείς και φίλους μας.
2. Η πνευματική ανάπτυξη και προσπάθεια λογοτεχνικής άνθισης των απανταχού Νέων της Δωρικής γης .
3. Η «τερπνή ωφελιμότητα» πολυγνωσίας και πολυμάθειας, των αδελφών Ρουμελιωτών και όσων και όποων απανταχού φόλων μας αναγνωστών.