ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ”

Απολογισμός

Την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε ημερίδα με θέμα τη «Διαχείριση Άγχους και Διαπροσωπικών συγκρούσεων στο Χώρο της Εργασίας». Η δράση έγινε με τη συνεργασία του Κέντρου Ημέρας παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με ψυχικές διαταραχές που διαμένουν στο νομό Φωκίδας της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας με το Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας και με τη συμβολή του Δικτύου Συνεργαζόμενων φορέων για την υγεία «Ακεσώ».
Ευχαριστούμε πολύ όλους τους εισηγητές για τη συμμετοχή τους και τη συμβολή τους, καθώς κάλυψαν με επιστημονική επάρκεια το θέμα που διαπραγματεύτηκαν. Οι εισηγήσεις σε συνδυασμό με το βιωματικό αποτέλεσαν σημεία για προβληματισμό και αναστοχασμό.
Η συγκεκριμένη ημερίδα θεωρήθηκε σημαντική για δύο βασικούς λόγους.
Βασικό ζήτημα αποτελεί η διαπίστωση πως το παθολογικό άγχος κατά την πραγματοποίηση των εργασιακών καθηκόντων οδηγεί σε σημαντική έκπτωση σε πολλούς τομείς της καθημερινότητας του ατόμου, ενώ η χρόνια συσσώρευσή του συντελεί στην επιβάρυνση της σωματικής και ψυχικής υγείας, όπως για παράδειγμα μειωμένη απόδοση, προβλήματα σχέσεων, απουσία από την εργασία, μεταφορά εντάσεων στο σπίτι κ.α.. Δεδομένα έχουν καταδείξει τη σημαντική επιβάρυνση των εργαζομένων ιδιαίτερα στον χώρο της υγείας, λόγω της δυσκολίας του αντικειμένου, της απαιτητικότητας, των άσχημων συνθηκών εργασίας των υποστελεχωμένων υπηρεσιών, αλλά και της εκπαίδευσης.
Είναι γεγονός πως η κρίση έχει αυξήσει τη ζήτηση των υπηρεσιών υγείας (αύξηση περιστατικών – αύξηση ατόμων που ζητούν δημόσιες υπηρεσίες περίθαλψης), ενώ ταυτόχρονα μειώνονται οι πόροι. Έχει διαπιστωθεί πως οι τομείς υγείας, πρόνοιας και παιδείας πάντα υποχρηματοδοτούνται σε περιόδους κρίσης. Είναι πολύ σημαντική και συνάμα κρίσιμη η αναζήτηση βοήθειας από τους εργαζόμενους οι οποίοι βιώνουν το εργασιακό στρες, καθώς αυτό εν δυνάμει θα τους οδηγήσει σε burn out αν δεν λάβουν την κατάλληλη υποστήριξη. Βασικό παράγοντα σε αυτό, αποτελεί η πρόληψη του φαινομένου και έγκειται σε τέσσερα καίρια σημεία που έχουν να κάνουν με την θεσμική θωράκιση, τη λήψη πρωτοβουλιών, τη σύνδεση της εργασίας με ικανοποίηση, την εκπαίδευση και ενημέρωση μέσα από δράσεις – σεμινάρια – ημερίδες σαν κι αυτή που πραγματοποιήθηκε, όπου αναλύονται βασικά γνωρίσματα, αιτίες, επιπτώσεις και τρόποι αντιμετώπισης από επιστημονικά καταρτισμένους επαγγελματίες υγείας.
Ένα δεύτερο εξίσου βασικό ζήτημα είναι η κοινή προσπάθεια των φορέων για την αντιμετώπιση κρίσεων. Είναι σημαντικό να πάρουμε την κατάστασης στα χέρια μας κι αυτό μπορεί να γίνει μόνο με συμπράξεις. Δυο πολύ σημαντικές συμπράξεις έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία δυο χρόνια, από την Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας. Αρχικά με την ίδια την κοινότητα, αφουγκραζόμενη τις ανάγκες της για υπηρεσίες αποκατάστασης και υποστήριξης και ολοήμερης φροντίδας ΑμεΑ προχώρησε στην ίδρυση του Κέντρου Ημέρας παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με ψυχικές διαταραχές που διαμένουν στο νομό Φωκίδας.
Μια δεύτερη πολύ σημαντική σύμπραξη είναι αυτή με το Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας και σε συνδυασμό με τις κοινότητες της Φωκίδας. Στόχος της σύμπραξης αυτής ήταν να αξιοποιηθεί το κέντρο αποκατάστασης με σκοπό τη βιοψυχολογική αντιμετώπιση ατόμων με αναπηρία. Έτσι στο πλήρως εξοπλισμένο κτίριο επι της οδού Σαλώνων αποφασίστηκε η στέγαση του Κέντρου Ημέρας με στόχο την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ασθενών. Ταυτόχρονα μέσα από τη σύμπραξη προβλέφθηκε να εγκατασταθούν υπηρεσίες αποκατάστασης από το Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας, ώστε να υπάρξει η απαραίτητη συνεργασία, η από κοινού αντιμετώπιση και πλήρης υποστήριξη και κάλυψη των αναγκών των ασθενών.
Ωστόσο οι στόχοι αυτοί δεν έχουν εκπληρωθεί ακόμα. Η λειτουργία του Κέντρου Ημέρας συνεχίζει ακόμα μετά από δύο χρόνια προσφέροντας υπηρεσίες
1. για παιδιά και εφήβους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες της μάθησης – δυσλεξία, προβλήματα του λόγου και της ομιλίας, διαταραχές της συμπεριφοράς, δυσκολίες στην επικοινωνία και την κοινωνικοποίηση, δυσκολίες διάσπασης της προσοχής και υπερκινητικότητας, αυτισμό, ανωριμότητα, νοητική καθυστέρηση, εφήβους με ψυχολογικές δυσκολίες και προβλήματα φάσης ζωής,
2. για ενήλικες, που αφορούν προβλήματα γνωστικών ελλειμμάτων σε ηλικιωμένους ανοϊκούς Ασθενείς, τη συναισθηματική στήριξη και συμβουλευτική σε φροντιστές ηλικιωμένων και ανοϊκών ασθενών, διαταραχές λόγου και ομιλίας, ομάδες συναισθηματικής στήριξης και έκφρασης μέσω της εικαστικής θεραπείας, προεπαγγελματική στήριξη και εκπαίδευση και
3. πραγματοποιούνται ομαδικές δραστηριότητες όπως ομάδα κοινωνικοποίησης και επικοινωνιακών δεξιοτήτων παιδιών, ομάδα έκφρασης και επικοινωνίας παιδιών, ομάδα δημιουργικής απασχόλησης & art therapy για παιδιά, ομάδες υποστήριξης εφήβων, ομάδα art therapy για εφήβους και ενήλικες, ομάδα προεπαγγελματικής κατάρτισης, ομάδα υποστήριξης και συμβουλευτικής εκπαιδευτικών.

Βασικός και άμεσος στόχος είναι να εγκατασταθούν και οι υπηρεσίες αποκατάστασης του Νοσοκομείου προκειμένου να παραχθεί ολοήμερη και συνολική κάλυψη των αναγκών των ατόμων που εξυπηρετούνται, καθώς πολλά από τα περιστατικά έχουν σωματικές αναπηρίες που χρήζουν αποκατάστασης σε συνδυασμό με την ψυχολογική τους υποστήριξη και την κοινωνική τους ενσωμάτωση.
Οι συνέργειες έχουν ωφέλιμα αποτελέσματα για όλους όσοι εμπλέκονται και συνάμα μεγάλα κέρδη για τους πολίτες, καθώς
α) εξοικονομούνται πόροι και ταυτόχρονα παρέχονται υψηλής ποιότητας δημόσιες υπηρεσίες, δηλαδή δωρεάν υπηρεσίες, ανοιχτές και προσβάσιμες σε όλους, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις,
β) στην κορύφωση της κρίσης χρειάζεται κάτι νέο για να κλείσει ο κύκλος και να πάμε στην επόμενη φάση ανάπτυξης: το ρόλο αυτό παίζουν οι συνέργειες οι οποίες έχουν τη δύναμη να κλείσουν παραγωγικά αυτό τον κύκλο και συνάμα να ανατρέψουν τα διαλυτικά φαινόμενα και να πάνε σε δημιουργικά επόμενα βήματα.
Κλείνοντας, είναι άξιο να σημειωθεί πως ο νομός Φωκίδας έχει μια σημαντική δυναμική στο σύνολο του, με το δίκτυο των φορέων και των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας που διαθέτει. Με στοχευμένες και σωστά δομημένες συνέργειες έχει δυνατότητες να κάνει «θαύματα» στο τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας.