Έναρξη του Προγράμματος Επικαιροποίηση γνώσεων ΑΕΙ, Σύγχρονες Τάσεις της Φ.Α. & Αθλητισμού, με τον τίτλο: «Αθλητικοί Θεσμοί, Διοίκηση & Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο»

Το Έργο «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ» υλοποιείται στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης Α.Ε.Ι. για την επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων Α.Ε.Ι.».
Κατηγορία Πράξης: «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης» Άξονας Προτεραιότητας: 8 «Ενίσχυση της Δια Βίου Εκπαίδευσης ενηλίκων στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους. Τα μαθήματα του Προγράμματος θα πραγματοποιηθούν σε τρεις κύκλους, τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα (εαρινό έτους 2013-2014, χειμερινό 2014-2015 και εαρινό 2014-2015) του ενός τμήματος μέχρι 25 απόφοιτους ΑΕΙ για κάθε ένα από τα Πανεπιστήμια:
• Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΤΕΦΑΑ),
• Πάντειο Πανεπιστήμιο (Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης)
• και στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Κόρινθο).
(Σε κάθε κύκλο συνολικά και στα τρία (3) Τμήματα σπουδών, θα φοιτήσουν 75 φοιτητές, συνολικά στο πρόγραμμα θα πάρουν μέρος 225 φοιτητές.)
Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

• ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
• ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
• ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
• ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
• ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
• ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
• ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ-LEX SPORTIVA
• ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ
• ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
• ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
• MARKETING ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ
• ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ
• ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
• ΜΜΕ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
• ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
• ΔΙΚΑΙΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
• ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
Η επιλογή των υποψηφίων που θα παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα θα γίνει με βάση το βιογραφικό τους και το βαθμό πτυχίου.
Η παρακολούθηση του προγράμματος οδηγεί στην απονομή σχετικού Πιστοποιητικού.
Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή και να αποστείλουν βιογραφικό μέχρι την Κυριακή 30-3-2014, σύμφωνα με την προκήρυξη, που υπάρχει στην οικεία Ιστοσελίδα του Προγράμματος: http://athlitikoithesmoi.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες:
Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα http://athlitikoithesmoi.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
210 7276097
210 3839440
Ε-mails:
dpanagio@phed.uoa.gr
info@athlitikoithesmoi.gr